Haber Detayı
18 Kasım 2015 - Çarşamba 21:29
 
“Elektronik Tebligat Zorunluluğu geldi”
Afyonkarahisar Defterdarı Yaşar Kısa Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının devrim gibi reform yaptığını söyledi. Kısa, Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefleri (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç), Yukarıdaki gruplardan herhangi birisine girmemekle beraber İsteğe bağlı olarak talep edenler” diye konuştu
Ekonomi Haberi
“Elektronik Tebligat Zorunluluğu geldi”

 Kısa , Afyonkarahisar Defterdarı Yaşar Kısa, yaptığı yazılı açıklama ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının devrim gibi reform yaptığını söyledi. Kısa, “Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren elektronik tebligat uygulamasına geçilecektir. 27.08.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 456 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu  Genel Tebliği ile uygulamaya ilişkin ayrıntılar belirlenmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur. Bu defa mükelleflerimizin, ileride cezalı duruma düşmemesi gereksiz sıkıntı ve mağduriyetler yaşamaması için söz konusu Genel Tebliğ’de yer alan ve uygulamaya ilişkin aşağıda açıklanan gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir” dedi.

ELEKTRONİK TEBLİGAT ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Vergi Usul Kanunu’na göre tebliğ yapılacak kimselere, olağan (taahhütlü posta ve ilanen) tebliğ usulleriyle bağlı kalınmaksızın, elektronik ortamda tebliğ yapılabildiğini söyleyen Kısa “ Tebliği gereken evrak, elektronik tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilir. Bu anlamda aşağıda yer alan mükellef gruplarına, gerçek ve tüzel kişilere Elektronik tebligat zorunluluğu getirilmiştir: Üretken belediye, enerji üretecek! Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefleri (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç), Yukarıdaki gruplardan herhangi birisine girmemekle beraber İsteğe bağlı olarak talep edenler” diye konuştu.

VERGİ DAİRESİNE BAŞVURMALARI GEREKMEKTE

Kısa, “Bu mükelleflerimiz belirlenen sürelerde (en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar) bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadırlar. İlgili Genel Tebliğ çerçevesinde Malmüdürlüklerine bağlı mükellefler şimdilik kapsam dışında tutulmuştur. Kurumlar vergisi mükelleflerinin ve isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin, 01.01.2016 tarihine kadar; daha sonra mükellefiyet tesis ettirenlerin ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir. Kapsama giren diğer mükellef grubu olan gelir vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar internet vergi dairesinde elektronik ortamda veya vergi dairesine başvurarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. e-tebliğ uygulamasının başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri ise, mükellefiyet tesisi sırasında elektronik tebliğ adresi almak zorundadırlar” şeklinde ifade etti.

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI UYGULANACAK

Yaşar Kısa cümlelerine şöyle devam etti, “İsteğe bağlı gerçek kişi muhataplar, internet vergi dairesi aracılığıyla veya ilgili vergi dairesine doğrudan başvurarak sistemi kullanabilir, elektronik tebligat adresi edinebilirler. Yukarıda belirtildiği üzere elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu Genel Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar, bildirimde bulunmayanlar için Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca, Mükerrer 355 inci maddesinde yer alan (Kurumlar Vergisi mükelleflerine 1.300 TL, Gelir Vergisi mükelleflerine 660 TL) özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Ceza uygulaması sonrasında Vergi dairesi tarafından bu mükellefler adına re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilerek elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılacaktır.”

Kaynak: Editör:
Etiketler: Bu sayfa içeriğiyle ilgili kelime tanımlamayabilirsiniz. Ör. ismail, haber,
Yorumlar
Haber Yazılımı