Haber Detayı
30 Haziran 2018 - Cumartesi 02:18
 
OYAK ve RenaultGrubu Türkiye’dekiortaklıklarınıyeniledi
Türkiye’nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu OYAK ve dünya otomotiv endüstrisinin en büyük oyuncularından Renault Grubu yarım asırlık ortaklığını yeniledi. 26 Haziran’daFransa’dayapılanimzatörenindetaraflar‘uyumluvegüçlüişbirliğine 27 yıldahadevam’kararıverdi.
Ekonomi Haberi
OYAK ve RenaultGrubu Türkiye’dekiortaklıklarınıyeniledi

Türkiye’ninenbüyüktamamlayıcımeslekiemeklilikfonu OYAK vedünyaotomotivendüstrisininenbüyükoyuncularından Renault Grubuarasındaki50 yıllıkortaklıkgüventazeledi. MAİS MotorluAraçlarİmalveSatış A.Ş ile OYAK RenaultOtomobilFabrikaları’nınikihissedarı 26 Haziran 2018’de Fransa’daimzaladıklarıyeniortaklıksözleşmesiile‘uyumluvegüçlüişbirliğine 27 yıldahadevam’dedi. Sözleşmeye OYAK GenelMüdürüSüleymanSavaşErdemve Renault GrubuOperasyondanSorumluGenelMüdürveİcraKomitesiÜyesiThierry Bolloréimzaattı.

Türkotomotivendüstrisininenköklüişbirliğiniyenidönemetaşıyansözleşme, Renault Grubu’nunTürkiye’dekiendüstriyelveticarifaaliyetlerinikapsıyor.MAİS, Renault ve  Dacia  markaotomobillerinsatışvesatışsonrası, yedek parça ve servis hizmetlerini yürütmeye devam edecek. OYAKRenault daaraç, motor veviteskutusunun  üretim ve ihracatında kilit rol oynamayı sürdürecek. Bu yenisözleşmeile her ikitarafınhisseorandağılımındabirdeğişiklikolmuyor(MAİS’te 51 OYAK, 49 Renault Grubu; OYAKRenault’da 51 Renault Grubu, 49 OYAK). Yenisözleşme, ortakhedefleri Türkiye’de endüstriyel ve ticari liderliklerini sürdürmek olan iki ortak arasındaki ilişkilerin sağlamlığını kanıtlıyor.

YeniortaklıkanlaşmasınıdeğerlendirenOYAK GenelMüdürüSüleymanSavaşErdemşunlarısöyledi: “Küreselbiroyuncuolarak OYAK vegrupşirketlerininetkinliği, verimliliğivekarlılığınıartıracakuygulamalarıdevreyealıyoruz. Otomotiv,enönemverdiğimiz faaliyetlerimiz arasında yer alıyor. Renault Grubuileortaklığımızı, busözleşmeile 27 yıl daha uzatmış bulunuyoruz. Bu birlikteliğin her iki gruba olduğu kadar, ülkemiz ekonomisine de önemli bir katma değer sağlayacak olmasından büyük heyecan ve gurur duyuyoruz. Otomotiv, yaklaşık 150 milyardolarolanihracathacmindenaldığıyüzde 21’lik pay ilelidersektör. OYAKRenault, 288 bin adetlikihracatileotomobilihracatında 1’incisıradayeralıyor. İçpazaragelince, Türktüketicisinin OYAK veRenault’yaolangüvenininbirgöstergesiolarak 2017 yılınılidermarkaolaraktamamladık. Bu başarı, ikigruparasındakisağlamişbirliğiveortaklığınbirmeyvesi. Bu anlaşmailebaşlayacakyenidönemdeotomotivgrubuşirketlerininkarlılıklarında da önemligelişmeveiyileşmelersağlanacaktır.Yenilenensözleşmenin, yenibaşarılarıberaberindegetireceğindenşüphemiz yok.Türkiye’ningeleceğinegüveniyoruzveyatırımlarımızahızkesmedendevamedeceğiz.”

 

 

 

 

Renault GrubuOperasyondanSorumluGenelMüdürveİcraKomitesiÜyesiThierry Bolloréde şunlarıkaydetti: “Renault Grubu, anlaşmanınyenilenmesiylebugünTürkiye’dekitarihinde yeni bir sayfa açıyor. 50 yıldıryeraldığımızvehalenRenault ve Dacia markalarımızlafaaliyetgösterdiğimizTürkiye’deMAİS’inkatkılarıylaliderkonumdayız.Türkiyeglobaldede Renault Grubu’nun 6. büyükpazarı. AynızamandaTürkiye’ninenbüyükyatırımcılarındanbiriolupbinekotomobilihracatında 1. sıradayeralıyoruz. Ulaştığımızbubaşarıdinamiğini, karşılıklıgüventazelediğimizortağımız OYAK ilesürdürmekistiyoruz.Renault Grubu’nunTürkiyeveAvrupa’dakibaşarısınakatkısağlayanBursa’daki OYAK RenaultFabrikaları,kaliteveperformansaçısındanGrup’uneniyifabrikalarındanbiridir.Ortaklığımızınyenilenmesi, Renault içinTürkiye’deyeniprojelergeliştirmeninyolunuaçıyor.”

Kaynak: Editör:
Etiketler: OYAK, ve, RenaultGrubu, Türkiye’dekiortaklıklarınıyeniledi,
Diğer Fotoğraflar
Diğer fotoğrafları büyük görüntülemek için üzerini tıklayın.
OYAK ve RenaultGrubu Türkiye’dekiortaklıklarınıyeniledi
OYAK ve RenaultGrubu Türkiye’dekiortaklıklarınıyeniledi
OYAK ve RenaultGrubu Türkiye’dekiortaklıklarınıyeniledi
OYAK ve RenaultGrubu Türkiye’dekiortaklıklarınıyeniledi
Yorumlar
Haber Yazılımı