Haber Detayı
25 Ekim 2016 - Salı 17:00
 
SGK DAN SON GÜNE BIRAKMAYIN UYARISI
Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Müdürü Samet FİDAN, borç yapılandırmasında son başvuru tarihinin 31 Ekim Pazartesi günü olduğunu hatırlatarak borcu olan vatandaşları uyardı.
Ekonomi Haberi


İl Müdürü Fidan yaptığı basın açıklamasında yapılandırmanın içeriğinden kısaca bahsederek, vatandaşların müracaat için son günü beklememelerini, yaşanacak yoğunluğu dikkate alarak bir an evvel devletin sunduğu bu imkândan faydalanmalarının kendi menfaatlerine olacağını belirtti.

Açıklamanın detayları şöyle;

Yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

2016 yılı Haziran ve önceki aylara ait olup, 19.08.2016  ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; Sigorta primi, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek primi, Genel sağlık sigortası primi, İsteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primi, Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı primi, İdari Para Cezaları Kurumca tahsil edilen; damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları yapılandırma kapsamına giren alacakları oluşturmaktadır.

Yapılandırma Ne Sağlıyor?

Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 19/08/2016 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Peşin Ödeme Ne Sağlıyor?

Yapılandırılmış borçların peşin/ilk taksit ödeme süresinde (02/01/2017 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin  %50’si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE’nin kalan % 50’si tahsil edilecek. Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar terkin edilecektir.

İdari Para Cezalarında Yapılandırma Ne Sağlıyor?

İdari Para Cezası Borç Asıllarının % 50’si ile Buna İlişkin Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Tutarları Terkin Edilecektir. 30 Haziran 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiiller Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleştiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olan idari para cezası, Asıllarının % 50’si ile  Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asıllarının kalan % 50’si ile İPC’ye uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Yapılandırmada Ödeme ve Taksit Seçenekleri Nelerdir?

Yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresinde tamamen ödenmesi halinde borç aslının tamamı ile hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %50 sinin ödenmesi halinde diğer feri alacaklar terkin edilecektir.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar için, peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkânı getirilmiştir.

Yapılandırılan borçlar; peşin veya 6,9,12 veya 18 taksit halinde ödenebilecektir.

 

Yapılandırmaya esas tutarlara;

6taksit için (1.045),

9taksit için(1.083),

12 taksit için (1.105),

18 taksit için(1.15) oranında vade farkıuygulanacaktır.

İl Özel İdareleri,  Spor Kulüpleri ile Belediye ve Bağlı Kuruluşlarının yapılandırmada  Taksit Seçenekleri Nelerdir?

İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami

Otuz altı (36) eşit taksitte ödenebilir.  Bu takdirde yapılandırmaya esas tutarlara;

- Yirmi dört eşit taksit için (1,194),

- Otuz eşit taksit için (1,238),

- Otuz altı eşit taksit için (1,318) oranında vade farkı uygulanacaktır.

Belediyeler

Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami     (144) eşit taksitte ödenebilecektir.

-  Altı eşit taksit için (1,032),

-  Dokuz eşit taksit için (1,053),

-  Oniki eşit taksit için (1,064),

-  Onsekiz eşit taksit için (1,086)

-  Yirmidört eşit taksit için (1,109)

-  Otuzaltı eşit taksit için (1,19)

-  Kırksekiz eşit taksit için (1,247),

-  Altmış eşit taksit için (1,304),

-  Yetmişiki eşit taksit için (1,361),

- Yüzkırkdört eşit taksit için (1,703) oranında vade farkı uygulanacaktır.Bu taksitler %40 oranı dikkate alınmaksızın  genel bütçe paylarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir. Ancak  kesinti tutarı genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların %50’sini geçemeyecektir.  Taksitler genel bütçe paylarını aştığı takdirde  eksik kalan tutarlar  belediyelerce takip eden ay sonuna kadar vade farkı alınmaksızın  ödenecektir. Belediye kesintilerinin Bakanlar Kurulu kararı ile durdurulması halinde aylık taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulur, taksit ödenmeyen süreler ihlal nedeni sayılmaz,  herhangi bir faiz uygulanmaksızın durdurmanın kaldırılmasından sonraki paylardan kesilmeye devam edilir.  Belediye ve bağlı kuruluşlarının  taksitlendirme oranları diğerlerine göre daha uygun şartlarda sağlanmıştır.

Diğer Hususlar

Yapılandırma kapsamına giren alacakların: Asıllarının kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla ve 30/06/2016 tarihi itibarıyla aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının ilk taksit ödeme süresi içinde (il taksitin veya peşin ödeme tutarını) ödenmesi halinde aslı ödenmiş fer’i alacağın %60’ının tahsilinden vazgeçilecektir. Aslı ödenmiş fer’i borçlar içinde peşin ve taksitler halinde ödeme imkânı getirilmektedir. Ödeme hakkının kaybedilmiş olması halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar bu madde hükmünden yararlandırılacaklardır. Bu maddeye göreödenecek alacaklarla ilgiliolarak tatbik edilenhacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecektir. Kanun kapsamından çıkmış işyerlerine ait 31/12/2014 tarihi veya öncesine ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik primi ve idari para cezalarının asılları toplamı elli Türk lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ileri ve aslı ödenmiş feri alacaklardan 100 Türk lirasını aşmayacakların tahsilinden vazgeçilmiştir. 6183 sayılı kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş borçlar ile 6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmış borçların kalan taksit tutarı talep halinde yapılandırılabilecektir. Ödenmiş taksitler taksitlendirme usullerine göre mahsup edilecektir.

 

Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi

*Yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi,

*Taksitlendirme süresi içerisinde tahakkuk edecek cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

*Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi (ödenmeyen veya eksik ödenen iki veya daha az taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi) halinde de taksitlendirme hakkı kaybedilecektir.

*Taksit tutarının %10’u aşılmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) Kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır.

Başvuru süresi;

Tüm borçlular için iki ay (1 Eylül 2016 tarihinden 31 Ekim 2016 tarihine kadar )

Peşin/İlk taksit ödeme Süresi;

1 Eylül 2016 ile 2 Ocak 2017 arasında

 

Yapılandırma Müracaatları Nerelere Yapılabilir?

e-Sigorta, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine veyaPosta yoluyla yapıla bilecektir. Yapılandırılan borçlar, taksit tutarları ve ödeme vadeleri prim ödeme yükümlülüklerince internet üzerinden görüntülenebilecektir.

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: afyon haber,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
İş kurmak isteyenlere atso’dan fırsat
“Afyonkarahisar Türkiye’ye örnek gösteriliyor”
Tarım, hayvancılık ve teknolojileri fuarı açıldı
İstihdam seferberliği, ülkemize yarayacak
İLK ZİYARET ÇOBAN’DAN
MART AYI İHRACATINDA BÜYÜK ARTIŞ
KOBİ’LER NEFES ALACAK
ATSO’DA SEÇİM HEYECANI YAŞANDI
Afyonkarahisar ticaret ve sanayi odası seçimleri resmi olmayan sonuçları
Kuruluş işlemleri için tek durak ofis ATSO
“Milyonlarca doğalgaz abonesi için önemli haber”
blogger para kazanma
Kamu ihale kanunu
Afyonkarahisar’ın Şubat ayı ihracatı arttı
internetten borsa oynamak
Hazır Ofis Kiralama
Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, Afyonkarahisar’da incelemeler yaptı
Projenin açılış toplantısı yapılacak
Vadafone müşteri hizmetleri telefon numarası
Belediye´den 5 yıldızlı gezici mobil aşevi
Şehrin ekonomik durumu ele alındı
İLİMİZDE COĞRAFİ İŞARETLER TESPİT TOPLANTISI
Afyon mermerleri sergide
Afyonkarahisar’da yerli telefon seferberliği
Emekli maaşı bağlanma süresi kısalıyor
Sicil affından kimler yararlanacak?
Hızlı trenle ankara-afyonkarahisar 1 saat 30 dakika
Yeni bir karaman oluşturmayacağız
Kara listedeki 11 milyon kişiye af geliyor!
KOSGEB Kredisi çıkan esnafa banka şoku!
“Birlik ve beraberlikle kötü günleri aşacağız”
Akrones Thermal Spa Convention Sport Hotel Afyon'a Yeni Bir Hava Kattı
KALKAN ALTINLA YARIŞIYOR !
“CAM’LA DANS EDİYORUZ”
AFYONLU İŞ KADINLARI İZMİR FUARINDA
Başkan Özdemir, Yeni Cenaze Nakil Aracı Aldı
Yeni bir karaman olmayacak
İtalya mermer fuarında demokrasi mesajı
Teleferik projesi hazır
Çimento fabrikası şehir merkezinden taşınıyor
Vatandaş Noter Kurasına Kalmak İstemiyor
Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak
VATANDAŞ TUREX'İ MUMLA ARIYOR
Türkiyenin kavşak noktasının yeni görüntüsü
DEVLET DÜĞMEYE BASTI! ANNE OLANA 4 BİN 500 LİRA 3 ÇOCUKTA 14 BİN LİRA
Ordu evi'ni merkezden almak istiyoruz
KENT KAFE FARKINI KONUŞTURDU
3. MERMER BLOK MAKİNE FUARI AÇILIYOR
Polonya'ya mermer ihracatı yapılacak
Sahipsiz Pazar Yeri
Ulusal Gazeteler
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv