Haber Detayı
25 Ekim 2016 - Salı 17:00
 
SGK DAN SON GÜNE BIRAKMAYIN UYARISI
Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Müdürü Samet FİDAN, borç yapılandırmasında son başvuru tarihinin 31 Ekim Pazartesi günü olduğunu hatırlatarak borcu olan vatandaşları uyardı.
Ekonomi Haberi
SGK DAN SON GÜNE BIRAKMAYIN UYARISI

İl Müdürü Fidan yaptığı basın açıklamasında yapılandırmanın içeriğinden kısaca bahsederek, vatandaşların müracaat için son günü beklememelerini, yaşanacak yoğunluğu dikkate alarak bir an evvel devletin sunduğu bu imkândan faydalanmalarının kendi menfaatlerine olacağını belirtti.

Açıklamanın detayları şöyle;

Yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

2016 yılı Haziran ve önceki aylara ait olup, 19.08.2016  ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; Sigorta primi, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek primi, Genel sağlık sigortası primi, İsteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primi, Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı primi, İdari Para Cezaları Kurumca tahsil edilen; damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları yapılandırma kapsamına giren alacakları oluşturmaktadır.

Yapılandırma Ne Sağlıyor?

Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 19/08/2016 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Peşin Ödeme Ne Sağlıyor?

Yapılandırılmış borçların peşin/ilk taksit ödeme süresinde (02/01/2017 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin  %50’si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE’nin kalan % 50’si tahsil edilecek. Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar terkin edilecektir.

İdari Para Cezalarında Yapılandırma Ne Sağlıyor?

İdari Para Cezası Borç Asıllarının % 50’si ile Buna İlişkin Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Tutarları Terkin Edilecektir. 30 Haziran 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiiller Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleştiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olan idari para cezası, Asıllarının % 50’si ile  Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asıllarının kalan % 50’si ile İPC’ye uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Yapılandırmada Ödeme ve Taksit Seçenekleri Nelerdir?

Yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresinde tamamen ödenmesi halinde borç aslının tamamı ile hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %50 sinin ödenmesi halinde diğer feri alacaklar terkin edilecektir.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar için, peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkânı getirilmiştir.

Yapılandırılan borçlar; peşin veya 6,9,12 veya 18 taksit halinde ödenebilecektir.

 

Yapılandırmaya esas tutarlara;

6taksit için (1.045),

9taksit için(1.083),

12 taksit için (1.105),

18 taksit için(1.15) oranında vade farkıuygulanacaktır.

İl Özel İdareleri,  Spor Kulüpleri ile Belediye ve Bağlı Kuruluşlarının yapılandırmada  Taksit Seçenekleri Nelerdir?

İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami

Otuz altı (36) eşit taksitte ödenebilir.  Bu takdirde yapılandırmaya esas tutarlara;

- Yirmi dört eşit taksit için (1,194),

- Otuz eşit taksit için (1,238),

- Otuz altı eşit taksit için (1,318) oranında vade farkı uygulanacaktır.

Belediyeler

Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami     (144) eşit taksitte ödenebilecektir.

-  Altı eşit taksit için (1,032),

-  Dokuz eşit taksit için (1,053),

-  Oniki eşit taksit için (1,064),

-  Onsekiz eşit taksit için (1,086)

-  Yirmidört eşit taksit için (1,109)

-  Otuzaltı eşit taksit için (1,19)

-  Kırksekiz eşit taksit için (1,247),

-  Altmış eşit taksit için (1,304),

-  Yetmişiki eşit taksit için (1,361),

- Yüzkırkdört eşit taksit için (1,703) oranında vade farkı uygulanacaktır.Bu taksitler %40 oranı dikkate alınmaksızın  genel bütçe paylarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir. Ancak  kesinti tutarı genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların %50’sini geçemeyecektir.  Taksitler genel bütçe paylarını aştığı takdirde  eksik kalan tutarlar  belediyelerce takip eden ay sonuna kadar vade farkı alınmaksızın  ödenecektir. Belediye kesintilerinin Bakanlar Kurulu kararı ile durdurulması halinde aylık taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulur, taksit ödenmeyen süreler ihlal nedeni sayılmaz,  herhangi bir faiz uygulanmaksızın durdurmanın kaldırılmasından sonraki paylardan kesilmeye devam edilir.  Belediye ve bağlı kuruluşlarının  taksitlendirme oranları diğerlerine göre daha uygun şartlarda sağlanmıştır.

Diğer Hususlar

Yapılandırma kapsamına giren alacakların: Asıllarının kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla ve 30/06/2016 tarihi itibarıyla aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının ilk taksit ödeme süresi içinde (il taksitin veya peşin ödeme tutarını) ödenmesi halinde aslı ödenmiş fer’i alacağın %60’ının tahsilinden vazgeçilecektir. Aslı ödenmiş fer’i borçlar içinde peşin ve taksitler halinde ödeme imkânı getirilmektedir. Ödeme hakkının kaybedilmiş olması halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar bu madde hükmünden yararlandırılacaklardır. Bu maddeye göreödenecek alacaklarla ilgiliolarak tatbik edilenhacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecektir. Kanun kapsamından çıkmış işyerlerine ait 31/12/2014 tarihi veya öncesine ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik primi ve idari para cezalarının asılları toplamı elli Türk lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ileri ve aslı ödenmiş feri alacaklardan 100 Türk lirasını aşmayacakların tahsilinden vazgeçilmiştir. 6183 sayılı kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş borçlar ile 6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmış borçların kalan taksit tutarı talep halinde yapılandırılabilecektir. Ödenmiş taksitler taksitlendirme usullerine göre mahsup edilecektir.

 

Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi

*Yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi,

*Taksitlendirme süresi içerisinde tahakkuk edecek cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

*Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi (ödenmeyen veya eksik ödenen iki veya daha az taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi) halinde de taksitlendirme hakkı kaybedilecektir.

*Taksit tutarının %10’u aşılmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) Kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır.

Başvuru süresi;

Tüm borçlular için iki ay (1 Eylül 2016 tarihinden 31 Ekim 2016 tarihine kadar )

Peşin/İlk taksit ödeme Süresi;

1 Eylül 2016 ile 2 Ocak 2017 arasında

 

Yapılandırma Müracaatları Nerelere Yapılabilir?

e-Sigorta, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine veyaPosta yoluyla yapıla bilecektir. Yapılandırılan borçlar, taksit tutarları ve ödeme vadeleri prim ödeme yükümlülüklerince internet üzerinden görüntülenebilecektir.

Kaynak: Editör:
Etiketler: afyon haber,
Yorumlar
Diğer Haberler
PTT’den dijital dönüşüm yatırımları
PTT’den dijital dönüşüm yatırımları
Demirören medya’dan serteser’e ziyaret
Demirören medya’dan serteser’e ziyaret
Eskişehir gıda fuarı yarın kapılarını açıyor
Eskişehir gıda fuarı yarın kapılarını açıyor
Kadın girişimciler kurulu okuma kampanyası başlattı
Kadın girişimciler kurulu okuma kampanyası başlattı
Girişimcilik mülakatı tamamlandı
Girişimcilik mülakatı tamamlandı
Howden yurtdışı müteahhitlik projeleri üzerine yoğunlaşıyor
Howden yurtdışı müteahhitlik projeleri üzerine yoğunlaşıyor
Mermer sektörüne indirimli kargo imkanı
Mermer sektörüne indirimli kargo imkanı
Karavan festivaline çeşitli illerden 45 karavancı katıldı
Karavan festivaline çeşitli illerden 45 karavancı katıldı
Domates biber patlıcan fiyatları arttırıcan
Domates biber patlıcan fiyatları arttırıcan
ATSO’dan ispanya çıkarması
ATSO’dan ispanya çıkarması
Uluslararası sözleşme ve ticaret hukuku semineri düzenlendi
Uluslararası sözleşme ve ticaret hukuku semineri düzenlendi
Kaybolan Meslek Nalbantlığının Canlandırılması yapılıyor
Kaybolan Meslek Nalbantlığının Canlandırılması yapılıyor
ATSO’da uygulamalı girişimcilik eğitimi protokolü imzalandı
ATSO’da uygulamalı girişimcilik eğitimi protokolü imzalandı
Afyon’un yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkıyor
Afyon’un yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkıyor
Melek Yatırımcı Dr. Ekmekçi Uyardı, “Merkez Bankasının Döviz Mücadelesine Hazine  Kösteği”
Melek Yatırımcı Dr. Ekmekçi Uyardı, “Merkez Bankasının Döviz Mücadelesine Hazine Kösteği”
KOBİ Hastanesi projesi ulusal basında
KOBİ Hastanesi projesi ulusal basında
Hisarcıklıoğlu, atso’nun projesini örnek gösterdi
Hisarcıklıoğlu, atso’nun projesini örnek gösterdi
Çoban ve Sertser’den Fertillife Hastanesi’ne iade-i ziyaret
Çoban ve Sertser’den Fertillife Hastanesi’ne iade-i ziyaret
Mermerciler ABD yolcusu
Mermerciler ABD yolcusu
TOKİ, Afyonkarahisar’da 750 adet konut için ön talep topluyor
TOKİ, Afyonkarahisar’da 750 adet konut için ön talep topluyor
Toplam 119 Baraj ve Gölet…
Toplam 119 Baraj ve Gölet…
Müşterek meslek komitesi toplantısı yapıldı
Müşterek meslek komitesi toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hızlı tren hattının Afyonkarahisar istasyonu Zafer Havalimanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hızlı tren hattının Afyonkarahisar istasyonu Zafer Havalimanı'nda olacak”
Afyonkarahisar’ın Orman Alanı Arttı…
Afyonkarahisar’ın Orman Alanı Arttı…
İstihdam seferberliği hedefini birlikte başaracağız
İstihdam seferberliği hedefini birlikte başaracağız
Genç girişimciler’den dazkırı’da bir dizi ziyaret
Genç girişimciler’den dazkırı’da bir dizi ziyaret
Serteser, enerji ile ilgili talepleri bakan dönmez’e arz etti
Serteser, enerji ile ilgili talepleri bakan dönmez’e arz etti
KOBİ Hastanesi projesi için imzalar atıldı
KOBİ Hastanesi projesi için imzalar atıldı
Serteser, ankaralı sanayicilere “termal kente yatırım” çağrısı yaptı
Serteser, ankaralı sanayicilere “termal kente yatırım” çağrısı yaptı
TEKNOLOJİK SERAYI AFYONKARAHİSAR’A  10 YIL ÖNCE BİZ GETİRDİK”
TEKNOLOJİK SERAYI AFYONKARAHİSAR’A 10 YIL ÖNCE BİZ GETİRDİK”
Haber Yazılımı