Haber Detayı
24 Kasım 2018 - Cumartesi 18:15
 
Zafer Kalkınma Ajansıile TR33 Bölgesi İl Milli Eğitim Müdürlükleri Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Zafer Kalkınma Ajansı ile TR33 Bölgesi İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında 21.11.2018 tarihinde “Okul Çağındaki Gençlerin Tasarım, Yenilikçilik ve Üretkenlik Kapasitelerinin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü” imza töreni gerçekleştirildi.
Ekonomi Haberi
Zafer Kalkınma Ajansıile TR33 Bölgesi İl Milli Eğitim Müdürlükleri Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Zafer Kalkınma Ajansı ile TR33 Bölgesi İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında 21.11.2018 tarihinde “Okul Çağındaki Gençlerin Tasarım, Yenilikçilik ve Üretkenlik Kapasitelerinin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü” imza töreni gerçekleştirildi.

İmza törenine Uşak Vali Vekili Sait Topoğlu, Uşak Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz, Program Yönetimi Birimi Başkanı Erce Şengül, Uzman Ezgi Geçin, Uşak Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Tekeli, Uzman Halil Yoldaş, basın mensupları ve öğrenciler katıldı.

Protokol ileTR33 Bölgesi’nin imalat sanayisinde dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak ve bölgede rekabetçi bir imalat sanayisini sürdürülebilir kılacak nitelikli iş gücü altyapısının oluşturulması için ilk defa bölgesel ve sistematik bir hareketi hayata geçirmek amaçlanmaktadır.

Program Yönetimi Birimi Başkanı Erce Şengül açılış konuşmasında “Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması noktasında kilit faktörler çocuklarımızdır. Çocuklarımızın nitelikli eğitim teknolojilerine erişimi ve nitelikli eğitmen kadrosunun yetiştirilmesi ülkemizin gelecekteki hedeflerine ulaşmasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Bugün Türkiye, lojistik avantajından ve düşük iş gücü maliyetinden faydalanarak global değer zincirinde konumlanmaktadır. Üretim kalifiye işgücüne ve teknolojik otomasyona dayalı yatırım yapan ülkelere doğru kaymaktadır. Hâl böyleyken ve yakın bir gelecekte bugünkü mesleklerin büyük çoğunluğunun yok olup yeni meslek alanlarının ortaya çıkacağı bir çağa hazırlanmak için küresel rekabet piyasasında ülkemizin yerini alması gerekmektedir. Bunun yolu ise bugünden çocuklarımızı algoritma mantığı ile tanıştırmak, onları ezberci eğitim sistemindense tasarım odaklı düşünerek yenilikçilik ve üretkenlik kapasitelerinin artırılmasından geçmektedir. Değişim ve dönüşüm noktasında bugünden harekete geçilmemesi hâlinde rekabet gücümüzün kaybolması söz konusudur. Özellikle küresel rekabette önemli bir yeri olan teknoloji düzeyi yüksek, yerli ve milli imalat sanayisinin oluşturulması ve korunması için yarının emanetçileri çocuklarımızın ve gençlerimizin bugünden geleceğe hazırlanması gerekmektedir.”diye konuştu.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter VekiliVeli Oğuz“Ülkemizin kalkınmasında en önemli yapı taşı olan çocuklarımızın eğitim ve öğretim hayatını daha nitelikli hâle getirecek, onların tasarım ve üretim odaklı düşünmelerine katkı sağlayacak olan ‘Okul Çağındaki Gençlerin Tasarım, Yenilikçilik ve Üretkenlik Kapasitelerinin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü’ imza törenine hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.” ifadeleriyle konuşmasına başladı. Geçtiğimiz ay açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi hakkında bilgiler veren Oğuz konuşmasını “2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde ülkemizin zengin bir medeniyet birikimine, genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğu, geleceğe yönelik hedefleri ve iddiaları olan ülkemizin bu hedeflere ulaşmasında kilit faktörün nitelikli bir eğitimöğretim sistemine bağlı olduğu ifade edilmiştir. Öte yandan belgede öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm olduğu, dijital içerik ve becerilerin geliştirilmesi için bir ekosistem oluşturulması, bu ekosistemin sürdürülebilirliği noktasında ise öğretmen eğitimleri yapılması hususları vurgulanmıştır.Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanarak 27 Ekim 2018 tarihinde kamuoyuna ilan edilen 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da eğitim öğretim ile ilgili politikalara son derece önem verildiği görülmektedir. Bu belgede eğitimöğretim sisteminin temel hedefinin, çağın ve geleceğin becerilerini kazanmış ve bu becerileri tüm insanlığın yararına olacak biçimde kullanacak; bilime, ilme, kültüre meraklı ve duyarlı, ahlaklı nesiller yetiştirerek onları geleceğin bilgi yoğun ve rekabetçi dünyasına hazırlayacak bir eğitim-öğretim sistemi inşa etmek olduğu belirtilmiş ve buna yönelik politikalar sıralanmıştır.İş birliği protokolü, birçok üst ölçekli kaynak referans alınarak bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmıştır. Sarih bir şekilde görülmektedir ki eğitim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim beraberinde bazı aksiyonlar almayı gerektirmiş bu konuda atılacak her adımı elzem hâle getirmiştir.  Bu protokolle ve ilerleyen dönemlerde gerçekleştireceğimiz faaliyetlerle TR33 Bölgesi’nin imalat sanayisinde dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak ve bölgede rekabetçi bir imalat sanayisini sürdürülebilir kılacak geleceğin nitelikli iş gücü altyapısının oluşturulması için ilk defa bölgesel ölçekte ve sistematik bir programı hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.Sözlerime son verirken geliştirilen bu değerli iş birliğinin küresel, ulusal ve bölgesel kalkınma hedeflerine ulaşmak adına müspet sonuçlar doğurmasını ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum.” diye tamamladı.

Bu iş birliği ile Zafer Kalkınma Ajansı’nın son zamanlarda eğitim alanında yaptığı en önemli projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın konuşmasında “Bölgemizdeki yaklaşık 400 bin öğrenciye hitap edecek bu proje çocuklarımızın çağa ayak uydurabilecek nitelikte yetişmesini sağlayacak. Ajans’ın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi açıklanmadan önce böylesi güzel bir çalışmaya başlamış olması ve bunu hayata geçiriyor olması çok gurur verici. Ev sahipliği için Uşak Valiliği’ne ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür eder, protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ederim.”  ifadelerini kullandı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit yaptığı konuşmada “Eğitim öğretim alanında gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerin amacı, şüphesiz gençlerimizin geleceğe hazırlanması, iyi bir eğitim alması, ülkemizin yarınlara güvenle bakmasıdır. Bilgi çağını yaşadığımız bu günlerde, geleneksel öğretim yöntemleri öğrencilerimizin ihtiyaçlarını artık karşılayamamaktadır. Bilgi çağı, yenilikçi ve üretken insanlar yetiştirmeyi amaç edinir. Öğrencilerimiz artık sınıf içerisinde dinleyen değil; aktif olarak derse katılıp ürünler ortaya koyabilen bireyler olmak zorundadır. Teknolojideki hızlı değişim, eğitim alanında da okulların ve öğretim programlarının bu hıza uyum sağlamasını zorunlu hale getirmiştir.Günümüz sorunlarına yaratıcı çözümler bulmak için bize tasarlayan yenilikçi ve üretken nesiller gerekmektedir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için hepimize, en çok da geleceğin bilim adamları, doktorları, mühendisleri, öğretmenleri olarak bugünün gençlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Biz, sizlerin bu yolda ilerleyebilmesi için elimizdeki her imkanı seferber etmeye hazırız. Katılmaktan onur duyduğumuz bu protokol ile gayemiz, eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların geliştirilmesi, yenilikçi uygulamaların eğitim sistemimize kazandırılması, öğrenci ve öğretmenlerimizin daha iyi eğitim ve öğretim imkânlarına kavuşturulmasıdır." dedi.

Manisa Valiliği himayelerinde Manisa’da 2015 yılından itibaren yürütülen Kodla(Ma)nisa Projesi ile 17 ilçe merkezinde okullardan bağımsız olarak açılan Kodla(Ma)nisa Atölyeleri ile temel kodlama eğitimi verilen yaklaşık 81 bin öğrenci arasından bu konuda özel yetenekli çocukların küçük yaşta keşfedilip, geliştirilmesi için çalıştıklarını dile getiren Manisa Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin “Teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımıza kodlamayı öğreterek, sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, yeni uygulamalar üretebilen bir nesil yetiştirilerek ülkemizin daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum” dedi. Ayrıca Çetin, çocukların öğretmenlerinden aldıkları kodlama eğitimiyle çok kısa sürede seviyelerini artırdığını bu sebeple öğretmenlerin ya da bu eğitimleri veren eğiticilerin sürekli olarak kendilerini yenilemesi ve geliştirmesi gerektiğini dile getirerek Ajans’ın çalışmasının bu kapsamda çok etkili olacağını söyledi.

“Heyecan verici bir organizasyonla sizleri bu mütevazi salonda misafir etmekten onur duyuyorum”  diyerek sözlerine başlayan Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin “Çocuklarımızın geleceği adına çok ümitliyiz. Çocuklarımızın önümüzdeki dönemde yeniçağa uygun becerilerledonatılması, becerilerinin mili ve yerli teknolojiyle geliştirilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Ajans’ın önümüzdeki ay ilan edeceği mali destek programının konuda olması ve bu protokolle iş birliğimizin güçlenmesi bizi çok heyecanlandırdı. İnşallah dört ilimiz de bu çalışmalardan en yüksek düzeyde yararlanacaktır. Sözlerime Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ve Zafer Kalkınma Ajansı’na teşekkür ederek son veriyorum.” dedi.

Son olarak söz alan Uşak Vali Vekili Sait Topoğlu” Okul Çağındaki Gençlerin Tasarım, Yenilikçilik ve Üretkenlik Kapasitelerinin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü’ imza töreni için bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başladı. 2000’li yılların milenyum çağı olarak adlandırıldığını ancak günümüzde dijital teknoloji ve bilgi çağının ön plana çıktığını dile getiren Topoğlu konuşmasına “Bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmeler sürekli güncellenmektedir. Ülkemiz genç nüfus ve kalifiye eleman noktasında iyi durumdadır fakat çağı yakalamak ve diğer devletlerle rekabet edebilir duruma gelebilmek için teknolojiyi kullanmayı iyi öğrenmemiz lazım. İşte burada özellikle ilkokuldan başlayarak ortaokul çağındaki bu güzel yavrularımıza açılacak kodlama atölyeleriyle teknolojideki yenilikleri öğretmek için öncelikle öğretmenlerimiz eğitilecek, eğitim kalitesi artırılacaktır. Bu vizyonu yakalayabilmemiz için iş birliği halinde olmak çok önemli. Bu doğrultuda atılan adımlardan biri için buradayız.bu proje çok değerli öğretmenlerimiz ve Zafer Kalkınma Ajansımızın desteğiyle gerçekleştirilecektir. Bu projenin diğer bir amacı da sanayi sektörüne nitelikli öğrenciler yetiştirmektir. Buradan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve Ajansımıza teşekkür ederim.” diyerek son verdi.

Program protokolün imzalanmasıyla sona erdi.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Zafer, Kalkınma, Ajansıile, TR33, Bölgesi, İl, Milli, Eğitim, Müdürlükleri, Arasında, İş, Birliği, Protokolü, İmzalandı,
Yorumlar
Haber Yazılımı